Jubilæumsskrifter & Lokalhistorie

JUBILÆUMSSKRIFTER & LOKALHISTORIE


Pressebureauet Silkeborg har gode erfaringer med produktion af jubilæumsskrifter for virksomheder og faglige organisationer.


Når vi skal fortælle historien, bygger vi på såvel skriftlige som mundtlige kilder.

Vi går både i arkiver, læser protokoller og indsamler erindringer. Dermed giver vi historien kød og blod, så den ikke kun handler om årstal, mursten og tal.


Vi fortæller den levende historie, hvor de gode beretninger fra tidligere tider ikke er glemt.


Et godt jubilæumsskrift er både seriøs historieskrivning og god underholdning.


Pressebureauet Silkeborg kan levere tekst og fotos, eller vi kan stå for hele produktionen af jubilæumsbogen eller -skriftet.


SITE-MAP  / Pressebureauet Silkeborg, Christian 8. Vej 12,1, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 82 48 11, Fax: 86 81 50 01, Email: mail@ps-presse.dk