Priser & Vilkår

PRISER & VILKÅR


Vi er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og er medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ). Derfor tager vi udgangspunkt i de aftaler og almindelige vilkår, der er udarbejdet af DJ og forbundets Freelancegruppe.


Aftaler og vilkår vedr. journalisternes arbejde kan læses

http://freelancegruppen.dk/Genveje/Vejledende-vilkar/


Ved større opgaver giver vi gerne et overslag, der også kan omfatte pris på f.eks. foto, layout, produktionsstyring, webdesign, trykning osv. hos vore faste samarbejdspartnere.
SITE-MAP  / Pressebureauet Silkeborg, Christian 8. Vej 12,1, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 82 48 11, Fax: 86 81 50 01, Email: mail@ps-presse.dk